Tekst van Hans, zoals vertelt door Ton op 12 dec 2018 De Marklin baan is gemaakt rond de eeuwwisseling, dus rond het jaar 2000. Ton heeft de houten ombouw gebouwd en de rails gelegd. De automatisering van de treinenloop is door Gerard en anderen uitgevoerd. Daarbij is o.a. gebruik gemaakt van het bekende programma Koploper. Om naast een geautomatiseerde treinenloop ook handbediening mogelijk te maken, wordt de wisselaansturing aangepast. Daartoe is aan de zijkant van de treinbaan (vlakbij de deur) een bedieningstafel aangebracht. Hierop komen de treinbesturing en de handschakelaars voor de wissels.                           Het landschap (scenery) van deze baan is nog in goede staat. Voorlopig wordt daar geen extra aandacht aan gegeven. Maar wellicht in de toekomst wel. Ook op de Marklin baan wordt (opnieuw) vol enthousiasme met locs en wagons gereden. Bijvoorbeeld met bijgaande fraaie NS loc, die nieuw uit de doos zijn rondjes mocht gaan maken.