De volgende tekst  is van de Werkgroep HO-baan.

Met het vertrek uit ons vertrouwde clubhuis aan de Westerkade kwam ook een nieuwe uitdaging. Een nieuwe HO-baan welk voldoet aan de wensen van alle leden, dat betekent natuurlijk het sluiten van compromissen. Daarnaast was de eerst aangewezen ruimte zeer beperkt waardoor we onze wensen sterk zouden moeten inperken. In onze tijdelijke clubhuisloze periode werden diverse ideeën en wensen op papier gezet tijdens diverse bijeenkomsten in café de Nieuwe brug. Een aantal van deze wensen waren: –          Een baan voor zowel gelijkstroom (Fleischmann, Roco, Trix) als ook voor wisselstroom (Märklin). –          Er moet zowel analoog als digitaal op gereden kunnen worden. –          Op de baan moet een station komen waar een trein met 8 wagons en een locomotief kan staan. Uiteindelijk werd bij het intrekken van ons nieuwe pand aan het Spinhuispad een belangrijke beslissing genomen door het bestuur. In plaats van 1 ruimte te huren werd de naast gelegen ruimte ook gehuurd. Hierdoor werd het voor ons mogelijk voor een grote nieuwe baan te bouwen. Figuur 1: De uiteindelijke ruimte voor de nieuwe HO-baan. Voordeel van deze ruimte is dat hij volledig kan worden gebruikt voor de baan. In deze ruimte werd uiteindelijk het voorstel gedaan om de baan in twee delen te scheiden. Een gelijkstroom en wisselstroom gedeelte. Door dit besluit kunnen de verschillende stroomsoorten elkaar niet kruisen, wat ingewikkelde technische oplossingen overbodig maakt. Het station zal het punt van samenkomsten van de verschillende stroomsoorten zijn. De nieuwe baan moet toegankelijk zijn voor iedereen. Of je nou analoog of digitaal rijdt of dat nou gelijkstroom of wisselstroom is. Iedereen met HO materiaal moet er met zijn materiaal op kunnen rijden. Dit is voornamelijk het gevolg van de ervaring die we hebben gehad met de Märklin en n-baan waar we enkel digitaal op kunnen rijden, dit zorgt soms voor een barrière richting nieuwe leden. “De nieuwe baan moet toegankelijk zijn voor iedereen.” Qua besturing moet de baan zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt. Dat wil zeggen dat we met de elektronica geen moeilijke constructies willen. Elektronica was op de oude baan aangelegd door een oud NS-medewerker die wilde dat het zo realistisch mogelijk was. Een groot nadeel van deze elektronica was het feit dat bij storingen de kennis om dit op te lossen vaak ontbrak en men allemaal tijdelijke oplossingen inbouwde. Uiteindelijk leidde de wens ook digitaal op de baan tot een gehele ombouw van die baan. Daarbij was er de mogelijkheid om zowel analoog als digitaal te rijden. Een gegeven dat door de rijders werd omarmd. Omdat de huidige baan te klein is om voor elke stroomsoort zowel een analoog als digitale ring te bouwen is de compromis gesloten dat er een ring per stroomsoort moet zijn, waarbij zowel digitaal als analoog kan worden gereden. Zoals menig modelspoorder wel zal herkennen, zaten er in onze baan een aantal ontwerpfouten. Dit staat toch wel equivalent aan het bouwen van een treinbaan, na verloop van tijd had je bepaalde dingen toch weer anders willen doen. In de oude baan waren een aantal van deze fouten: het gebruik van wissels op onbereikbare plaatsen, een te klein station, bochten waar treinen elkaar nauwelijks konden passeren en een baan die qua scenery af was. En doordat er niet modulair werd gebouwd, was het lastig om delen te vervangen waardoor een nieuwe aanblik ontstond. In de huidige baan zullen we deze fouten natuurlijk willen voorkomen.
  • Ten eerste door het toepassen van een simpele regel, geen wissel op niet zichtbare plaatsen.
  • Ten tweede zullen de bochten op de zichtbare plekken een minimum radius van radius 5 hebben, deze radius is aanbevolen door de meeste fabrikanten voor het nieuwe materiaal. Op de niet-zichtbare plaatsen is deze eis niet van toepassing, hier zal echter de hart-op-hart afstand tussen de rails groter worden gemaakt zodat ook lange rijtuigen in een krappere bocht elkaar nog steeds kunnen passeren.
  • Het station zal minimaal aan een locomotief en 8 wagons plaats moeten kunnen bieden.
  • Op de baan zal op een aantal plaatsen de scenery modulair worden gebouwd. Hierdoor zal de baan nooit “af” zijn en kunnen ook de scenery bouwers door blijven bouwen.